Tweedemonitor / Kamervraag / De dreigende hakbijl voor bomen in midden en zijbermen van A28 tussen Wezep en NunspeetDe dreigende hakbijl voor bomen in midden en zijbermen van A28 tussen Wezep en Nunspeet

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21609

2019Z21609


Vragen van het lid De Pater-Postma (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de dreigende hakbijl voor bomen in midden- en zijbermen van A28 tussen Wezep en Nunspeet (ingezonden 8 november 2019)

1. Kent u het bericht ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’? 1)

2. Klopt het dat met de ingreep er over 30 kilometer een vrijwel kale strook ontstaat van 80 meter breed, met in het hart de A28?

3. Waarom kiest Rijkswaterstaat voor een breedtestrook van 80 meter om bijna alle bomen te kappen? Waar is deze afstand van 80 meter op gebaseerd ? Klopt het dat er geen (inter)nationale normen zijn en de provincie Gelderland een strook van 50 meter hanteert?

4. Kunt u aangeven of er ruimte ligt om eventueel een andere breedtestrook af te spreken met de betrokken partijen om meer draagvlak te creëren?

5. Klopt het dat de overheden in de regio de huidige plannen veel te ver vinden gaan en de afgelopen maanden hebben geëist dat Rijkswaterstaat minder bomen kapt?

6. Klopt het dat Rijkswaterstaat nog volop in gesprek is met betrokkenen en zorgvuldig wil handelen? Betekent het uitstel van Rijkswaterstaat tot 'minimaal 14 november' dat er geen overhaaste beslissingen zullen worden genomen?

7. Welke alternatieven zouden er zijn om te komen tot natuurbrandbeheersing, waarbij minder bomen hoeven worden gekapt?

8. Kunt u schetsen wanneer de communicatie tussen Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland en A28-gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek is gestart, hoe frequent deze heeft plaatsgevonden en wat de resultaten van de gesprekken waren? Kunt u aangeven hoe het kan dat zij zich overvallen voelen?

9. Herinnert u zich de antwoorden op eerdere Kamervragen, waarin u aangaf dat in de middenberm de kleinere loofbomen worden behouden? 2) Klopt het dat nu alle loofbomen over een breedte van 13 meter in de zijbermen van de A28 en bijna alle bomen in de middenberm verdwijnen? Zo ja, hoe kijkt u hiernaar? Zo nee, hoe zit het dan wel?

10. Kunt u aangeven of Rijkswaterstaat voor deze operatie een vergunning nodig heeft van de provincie Gelderland in verband met de Natuurbeschermingswet?

1) Financieel dagblad (https://fd.nl/economie-politiek/1322879/rijkswaterstaat-en-gelderland-botsen-over-bomenkap-a28)

2) Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2018-2019, nr. 3839

Indiener

Wytske de Postma (CDA)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


descriptionAccess ( 12054 )

Publicatiedatum
8 November 2019Gerelateerd

De dreigende hakbijl voor bomen in de middenberm van de A28 tussen Wezep en Nunspeet

De dreigende hakbijl voor bomen in midden en zijbermen van A28 tussen Wezep en Nunspeet

Het bericht ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’

Het artikel ‘Bomen stoken in centrales? Waanzin!’

De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt

Geluidsoverlast door verouderde geluidsschermen langs de A28 bij Harderwijk

De geplande kap van gezonde bomen langs de A9

Het bericht dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl