Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘NAM: Geen lekkage van afvalwater maar wel groot onderhoud in Rossum’Het bericht ‘NAM: Geen lekkage van afvalwater maar wel groot onderhoud in Rossum’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21606

2019Z21606Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘NAM: Geen lekkage van afvalwater maar wel groot onderhoud in Rossum’ (ingezonden 8 november 2019)

1. Bent u bekend met het artikel ‘NAM: Geen lekkage van afvalwater maar wel groot onderhoud in Rossum’? 1)

2. Klopt het dat de afvalwaterinjectie in Twente wederom wordt geconfronteerd met aantasting van de infrastructuur door bacteriegroei? Zo ja, wanneer is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) erachter gekomen dat er bacteriegroei in het pompsysteem aanwezig is? Wanneer is dit aan de toezichthouder gemeld? In welke mate was het systeem aangetast voordat het recent werd weggehaald?

3. Is de extra pijp, die is aangebracht na de corrosielekkage door bacteriën in de transportleiding, aangebracht tot en met de injectieputten, of tot een verdeelstation ruim voor de injectieputten?

4. Wat is de stand van zaken bij de andere injectielocaties, bijvoorbeeld de locatie Schipweg (Rossum, Overijssel), direct naast natuurgebied Voltherbroek en de locatie aan de Bentersteeg (Rossum, Overijssel)?

5. Welke plekken rondom het oliewinningsproces in Schoonebeek hebben nog meer te maken met bacteriegroei? Heeft de oliewinning/afvalwaterinjectie in/rondom Rotterdam te maken met dergelijke problematiek?

6. Bent u of de toezichthouder bereid zelf onderzoek uit te voeren, in plaats van de NAM, naar of de injectieputten nog waterdicht zijn? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u of de toezichthouder bereid zelf monsters te nemen van het te injecteren olie-afvalwater? Zo nee, waarom niet?

8. Is overwogen de afvalwaterinjecties stil te leggen in afwachting van de reparaties op de injectielocaties? Zo nee, waarom niet?

9. Heeft u of de toezichthouder contact met de Duitse autoriteiten als gevolg van de lekkage in Emlichheim? Zo ja, welke maatregelen zijn er in Nederland genomen door die contacten?

10. Is de Schoonebeeklocatie en het olieveld vrij van incidenten? Zo nee, welke voorvallen hebben zich daar sinds 2011 voorgedaan?

1) RTV Oost, 5 november 2019, https://www.rtvoost.nl/nieuws/320931/NAM-Geen-lekkage-van-afvalwater-maar-wel-groot-onderhoud-in-Rossum


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘NAM: Geen lekkage van afvalwater maar wel groot onderhoud in Rossum’

Het Akkoord op Hoofdlijnen dat de Staat heeft gesloten met Shell en ExxonMobil

Het injecteren van afvalwater in Twente en Zuidoost-Drenthe.

Het bericht 'Alders: De NAM mengt zich toch in nieuwe versterking'

De NAM die de uitspraak van de Arbiter Bodembeweging niet uitvoert

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl