Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat vermeend schone stallen net zo vervuilend als traditionele stallen zouden zijnHet bericht dat vermeend schone stallen net zo vervuilend als traditionele stallen zouden zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21599

2019Z21599Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat vermeend schone stallen net zo vervuilend als traditionele stallen zouden zijn (ingezonden 8 november 2019)

1. Kent u het bericht 'Uit koeienstallen ontsnapt veel meer stikstof dan werd aangenomen, blijkt uit onderzoek'? 1)


2. Is het waar dat uit het genoemde onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de stallen met milieubesparende technieken zoals emissie-arme vloeren en luchtwassers toch veel meer stikstof uitstoten dan tot voorheen werd aangenomen? Zo ja, van hoeveel meer uitstoot is sprake? Zo nee, wat is er niet waar?


3. Hoe verhoudt de uitstoot van de vermeend schone stallen zich tot die van de traditionele stallen?


4. Acht u het mogelijk dat een verkeerd gebruik van de emissie-besparende technieken tot meer uitstoot dan verwacht leidt? Zo ja, waarom en is dat in de praktijk te corrigeren? Zo nee, waarom niet?


5. Hoeveel overheidssteun is er verleend in milieubesparende technieken voor stallen?


6. Als zou blijken dat deze investeringen niet of onvoldoende tot emissiebeperking leiden, bent u dan van mening dat overheidssteun voortaan achterwege zou moeten blijven en beter voor wel effectieve maatregelen kan worden ingezet? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot uw beleid ten aanzien van stikstof? Zo nee, waarom niet?


7. Kunt de resultaten van het genoemde onderzoek naar de Kamer sturen?


1) https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-zogenaamd-schone-stal-is-net-zo-vervuilend-als-de-traditionele-stal~b3db3590/


Gerelateerd

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het bericht dat vermeend schone stallen net zo vervuilend als traditionele stallen zouden zijn

De stalbrand in Biezenmortel waarbij zeker 2500 varkens zijn omgekomen en over het lot van de varkens die de brand in hun stal hebben overleefd

Het bericht ‘Hoe China de WHO misbruikt voor zijn eigen agenda’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Ziekmakende giftige dampen in varkensstallen en het aanhoudende gedogen daarvan

De berichten ‘Uitstoot vervuilend lachgas Chemelot jaren niet gemeld’ en ‘Lachgas: het stille klimaatprobleem van Limburg’

Het uitblijven van maatregelen om dieren te beschermen bij de verwachte hittegolven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl