Tweedemonitor / Kamervraag / De wettelijke grondslag van de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard/AchmeaDe wettelijke grondslag van de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard/Achmea

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15643

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de wettelijke grondslag van de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard/Achmea (ingezonden 12 augustus 2019).

Vraag 1

Herinnert u zich de eerdere vragen over deze pilot? Bent u bekend met het feit dat inmiddels discussie is ontstaan over de wettelijke grondslag van de pilot rechtshulp van LegalGuard/Achmea?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op de constatering dat artikel 13 Wet op de rechtsbijstand regelt door wie rechtsbijstand verleend mag worden en dat inmiddels uit een Wob-verzoek blijkt dat de Raad voor Rechtsbijstand geen regels heeft gesteld voor het aangaan van overeenkomsten met anderen tot het verlenen van rechtshulp? Als geen regels zijn gesteld, waar is dan de bevoegdheid op gebaseerd om anderen (dan de reeds in de Wet op de rechtsbijstand genoemden) rechtshulp te laten verlenen?

Vraag 3

Klopt het dat LegalGuard geen medewerkers in dienst heeft en de werkzaamheden verricht worden door werknemers van de stichting Achmea Rechtsbijstand? Hoe beoordeelt u dat?

Vraag 4

Wat is volgens u de wettelijke grondslag van deze pilot? Is deze pilot volgens u geheel in overeenstemming met alle wetten en regels? Zo niet, welke consequenties moet dit hebben?


Gerelateerd

De pilot met rechtsbijstandverlening door Achmea

De wettelijke grondslag van de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard/Achmea

De rol van verzekeraars, Achmea in het bijzonder, bij het proces tot stelselherziening rechtsbijstand en de invloed op het ministerie

De pilot van Legal Guard, de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand en eerdere vragen hierover

De pilot van Legal Guard en de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat advocaten stoppen met het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand vanwege te lage tarieven

Het bericht dat Achmea met een fusie van dochtermaatschappijen orde op zake probeert te stellen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl