Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Stichting AAP vindt 53 exoten in Nederlandse huisdierenhandel’Het bericht ‘Stichting AAP vindt 53 exoten in Nederlandse huisdierenhandel’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15639

Vragen van het lid Weverling (VVD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Stichting AAP vindt 53 exoten in Nederlandse huisdierenhandel» (ingezonden 12 augustus 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Stichting AAP vindt 53 exoten in Nederlandse huisdierenhandel»?1

Vraag 2

Bent u bekend met het onderzoek van Stichting AAP? Zo ja, wat is uw reactie op dit onderzoek?

Vraag 3

Kunt u aangeven of er de afgelopen jaren een toename is in het aanbod van dieren die verboden zijn op basis van regelgeving, zoals de Regeling Natuurbescherming, op verschillende verkoopkanalen? Zo ja, hoe groot is deze toename?

Vraag 4

Volgens het onderzoek van Stichting AAP zijn in Nederland via verschillende verkoopkanalen 53 verschillende exotische zoogdiersoorten aangeboden. Herkent u zich in dit aantal? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat internet veruit het belangrijkste handelskanaal voor exotische zoogdieren is? Zo ja, wat is de inzet van het kabinet om dit terug te dringen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Heeft u contact met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming over genoemd probleem? Zo ja, kunt u aangeven wat de inzet van deze organisatie is om de handel in exotische zoogdieren terug te dringen?

Vraag 7

In het regeerakkoord «Vertrouwen in de Toekomst» is aangegeven dat de illegale import van beschermde diersoorten moet worden teruggedrongen. Kunt u aangeven wat de inzet van het kabinet is om dit te bereiken en welke stappen er de afgelopen tijd zijn gezet om illegale import daadwerkelijk terug te dringen?

Vraag 8

In het regeerakkoord «Vertrouwen in de Toekomst» is tevens aangegeven dat gekomen zal worden met een aangepaste positieflijst voor huisdieren. Kunt u aangeven wanneer u verwacht het voorstel voor deze positieflijst naar de Kamer te zenden? Zal de Kamer bij het toezenden van het voorstel ook geïnformeerd worden over de uitkomst van de consultatieronden over deze positieflijst?

Indiener

Arne Weverling (VVD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


descriptionAccess ( 10440 )

Publicatiedatum
12 Augustus 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Stichting AAP vindt 53 exoten in Nederlandse huisdierenhandel’

De berichten over een gevonden leeuwenwelp in Tienhoven

ABN medewerkers die de bonuswet omzeilen

Het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Het bericht “Experts luiden noodklok over falende aanpak tijgermug”

De besluitvorming rondom het beloningsbeleid bij bedrijven met een Stichting Administratiekantoor

Het nog steeds tekortschieten van het tuchtrecht voor banken

Het bericht ‘IND-beleid bekeerlingen geregeld onzorgvuldig

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl