Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch’Het bericht ‘Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15636

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch» (ingezonden 12 augustus 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het niet acceptabel is om normaal vlees te verkopen als zijnde biologisch?

Vraag 3

Wat is volgens u de reden dat de directeur van het betreffende bedrijf niet strafrechtelijk is vervolgd voor zijn praktijken?

Vraag 4

Bent u bereid de Kamer te informeren over het in het artikel genoemde capaciteitstekort bij de Nederlanse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)?

Vraag 5

Bent u van plan om een onderzoek uit te voeren naar frauderende vleesverhandelaars? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is er volgens u een juridische mogelijkheid om bedrijven die aantoonbaar hebben gefraudeerd het keurmerk «biologisch» te ontzeggen? Zo ja, bent u in het geval van dit bedrijf bereid om deze maatregel toe te passen zodra de vermeende fraude is aangetoond?


Gerelateerd

Het bericht ‘Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch’

Het bericht ‘Groot onderzoek naar Poolse WW-fraude in Helmond: ‘Voor zeker tonnen aan onterechte uitkeringen betaald’’

De berichten ‘Honderden producten onterecht verkocht als biologisch’ en ‘5 vragen over fouten met biologische producten’

Het bericht 'Ex-staatsbedrijf ASR gooit salarissen aan de top met tonnen omhoog'

De extra tonnen voor de vertrekregeling van de Belastingdienst

Het model CARbonTAX dat gebruikt is om de verkopen van elektrische auto’s te voorspellen en er in 2018 meer dan 100% naast zat bij de schatting van de verkoop van het aantal elektrische auto’s

Gebrek aan handhaving door de NVWA

Het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl