Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Van den Hul over de ontbossing van het Braziliaanse AmazonegebiedAntwoord op vragen van de leden Ploumen en Van den Hul over de ontbossing van het Braziliaanse Amazonegebied

Keywords:
Zaaknummer: 2019D35382

Hierbij bieden wij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Ploumen en Van Hul over de ontbossing van het Braziliaanse Amazonegebied. Deze vragen werden ingezonden op 15 augustus 2019 met kenmerk 2019Z15752.

De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister voor Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking,

Stef Blok Sigrid A.M. Kaag

[Ondertekenaar 1]

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van de leden Ploumen en Van Hul (beiden PvdA) over de ontbossing van het Braziliaanse Amazonegebied

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten ‘Ontbossing onder Bolsonaro met 88 procent toegenomen’ en ‘Duitsland stopt deels met bijdrage aan Braziliaanse milieuprogramma’s’?

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Deelt u de zorgen over de toenemende ontbossing van het Braziliaanse Amazonegebied sinds president Jair Bolsonaro aan de macht is? Kunt u een toelichting geven?

Antwoord

Ja, zie ook de antwoorden op de overige vragen.

Vraag 3
Heeft Nederland zich al uitgesproken over de toegenomen ontbossing van het Amazonegebied in de afgelopen maanden? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nederland uit bij alle in aanmerking komende gelegenheden zijn zorgen over de toenemende ontbossing, zowel wanneer dit in het nieuws is, als wanneer dit niet in het nieuws is. Zo heeft Minister Kaag via verschillende media haar zorg uitgesproken over de ontbossing in de Amazone. Daarnaast heeft de DG Politieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken dit onderwerp opgebracht tijdens politieke consultaties met zijn Braziliaanse ambtgenoot in Brasilia in mei 2019. Ook de Nederlandse ambassadeur in Brasilia kaart ontbossing aan in zijn gesprekken met de Braziliaanse overheid. De aanloop naar de besluitvorming over het EU-Mercosur-Associatieverdrag biedt mogelijkheden voor Nederland om, samen met de EU-partners, druk uit te oefenen op Brazilië, gericht op beter beleid en sterkere implementatie en naleving van wetgeving t.b.v. duurzaam bosbeheer.

Vraag 4
Is de ontbossing van het Amazonegebied aan bod gekomen tijdens het gesprek dat de minister-president heeft gehad met president Bolsonaro in Davos? Kunt u een toelichting geven?

Antwoord

De minister-president heeft tijdens zijn kennismakingsgesprek met president Bolsonaro in januari 2019 in algemene zin gesproken over het belang dat Brazilië actief betrokken blijft bij het Klimaatakkoord van Parijs. Het tegengaan van ontbossing en landdegradatie is daarbij van groot belang.

Vraag 5

Bent u bereid om op korte termijn uw zorgen over de ontbossing van het Amazonegebied aan Brazilië over te brengen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, Nederland zal zijn zorgen blijven overbrengen, zeker in het licht van de recente informatie over de toenemende ontbossing van de Amazone. Wij zullen hier de komende maanden prioriteit aan geven. Daarbij streven wij naar samenwerking met de EU en Europese landen om meer gewicht in de schaal te leggen. Daarnaast zetten wij ook de dialoog met de Braziliaanse overheid en andere belanghebbenden voort, ter bevordering van betere samenwerking en nieuwe initiatieven om de productie van agrarische grondstoffen te verduurzamen en ontbossing tegen te gaan.

Vraag 6

Hoe kijkt u aan tegen het opschorten van de Duitse bijdrage aan Braziliaanse milieuprogramma’s en de Noorse dreiging om donaties te korten of stop te zetten?

Antwoord

De Nederlandse regering treedt niet in de afwegingen die beide regeringen ertoe hebben gebracht de bijdragen aan bepaalde milieuprogramma’s te bevriezen, nadat Brazilië o.a. had ingegrepen in de beheerstructuur van het grote Amazonefonds. Het is zorgwekkend dat de aanzienlijke financiële middelen van beide landen nu niet meer ten goede komen aan duurzaam bosbeheer en de bestrijding van ontbossing in de Amazone.

Vraag 7

Hoeveel draagt Nederland bij aan milieuprogramma’s ter bescherming van het Braziliaanse Amazonegebied? Overweegt Nederland soortgelijke maatregelen te nemen?

Antwoord

Nederland draagt direct bij aan milieuprogramma’s ter bescherming van het Braziliaanse Amazonegebied ter waarde van ongeveer € 3,5 miljoen. Dit geld gaat echter niet naar het Amazonefonds. Er is voor Nederland geen directe aanleiding om soortgelijke maatregelen als Duitsland en Noorwegen te nemen. Zie verder ook het antwoord op vraag 6.

Vraag 8

Overweegt u andere maatregelen te nemen om uw zorgen met betrekking tot de ontbossing van het Amazonegebied kracht bij te zetten? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het Kabinet beraadt zich momenteel op eventuele nadere stappen. Die zijn ook afhankelijk van verdere ontwikkelingen t.a.v. de Amazone, zowel in Brazilië als daarbuiten.

1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/duitsland-stopt-deels-met-bijdrage-aan-braziliaanse- milieuprogramma-s~b3fbe34e/ en

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/03/ontbossing-onder-bolsonaro-met-88-procent-toegenomen-a3965968 .


Indiener

Stef Blok (VVD)

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Lilianne Ploumen (PvdA)

Kirsten van den Hul (PvdA)


descriptionAccess ( 11024 )

Publicatiedatum
12 September 2019Gerelateerd

De ontbossing van het Braziliaanse Amazonegebied

De aanhoudende mensenrechtenschendingen in het Amazoneregenwoud, de plannen van president Bolsonaro van Brazilië om het Amazonewoud verder te vernietigen en de dubbele moraal die de EU hierover op nahoudt

Het bericht dat natuurorganisaties en inheemse volken Jair Bolsonaro een grote bedreiging vinden voor het Amazoneregenwoud

Het bericht ‘Regenwoudmaffia’ vermoordt en bedreigt inwoners Amazone’

De ontbossing van de Amazone

De moord op de Braziliaanse activist Paulo Paulino Guajajara

Het ontslag van de directeur van het Braziliaanse instituut dat versnelde ontbossing van Amazone aantoonde

De bosbranden in het Amazonewoud en het Mercosur-verdrag

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl