Het informeren van de Kamer

Publicatiedatum:
22 februari 2018
2018Z03216

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Algemene zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Bart Snels GL
Indiener

Mark Rutte VVD
Gericht


2018Z03216 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de Minister-President over het informeren van de Kamer (ingezonden 22 februari 2018).

Vraag 1
Herinnert u zich uw uitspraken over het tijdig en zorgvuldig informeren van de Tweede Kamer naar aanleiding van de leugen van Zijlstra en dat de Tweede Kamer eerder dient te worden geïnformeerd dan de media?

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het feit dat journalisten van Trouw eerder inzicht kregen in het rapport van het Ministerie van Financiën over de belastingrulings dan de Tweede Kamer, zodat de krant daar maandagochtend 19 februari 2018 over kon publiceren, inclusief een interview met de Staatssecretaris van Financiën?1

Vraag 3
Hoe beoordeelt u het feit dat het Algemeen Dagblad op maandagochtend 19 februari 2018 het bericht kon publiceren dat het kabinet 117 mln. extra euro uittrekt om het kernafval van Petten op te ruimen en de betreffende brief pas diezelfde maandag naar de Kamer werd gestuurd?2

Vraag 4
Hoe beoordeelt u het feit dat binnen een week na uw uitspraken naar aanleiding van Zijlstra dat de Tweede Kamer eerder dan de media moeten worden geïnformeerd, er zo weer twee voorbeelden zijn waarbij de informatie de omgekeerde route neemt, te weten eerst journalisten en daarna de Kamer?

Vraag 5
Deelt u de mening dat dit neigt naar minachting van het parlement en dat dit niet op deze wijze zou moeten gebeuren?

Vraag 6
Wilt u in het kabinet hier aandacht voor vragen en maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Vraag 7
Wilt u de Kamer informeren over de wijze waarop u dit gesprek in het kabinet voert en hoe u tegemoet gaat komen aan de regel dat eerst de Kamer en daarna pas de media worden geïnformeerd?

1 https://www.trouw.nl/home/-onjuiste-afspraken-over-rulings-willen-we-aanpassen-ofbeeindigen-~ae005cc7/
2 https://www.ad.nl/politiek/117-miljoen-voor-afvoer-gevaarlijk-kernafval-petten~abf5a101/

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen