Het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’

Publicatiedatum:
19 februari 2018
2018Z02844

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Financiën

Download kamerstuk
Officiele link

Mahir Alkaya SP
Indiener


2018Z02844 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht «Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING» (ingezonden 19 februari 2018).

Vraag 1
Kent u het artikel «Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING»?1

Vraag 2
Herkent u het beeld dat met ongelimiteerd creëren van nieuwe ongedekte tether-tokens door drie eigenaren, fraude en manipulatie van de bitcoinkoers wordt gepleegd?

Vraag 3
Deelt u de mening dat ING op dit moment helderheid zou dienen te verschaffen of de 2,25 miljard dollar en 86 miljoen euro achter Tether al dan niet gedekt zijn en dus bestaan?

Vraag 4
Welke wettelijke vereisten worden gesteld aan banken teneinde hun poortwachtersfunctie ter bescherming van consumenten en de stabiliteit van het financieel betalingsverkeer uit te oefenen? Bent u van mening dat de ING haar naar eigen zeggen uitgebreide cliëntenonderzoek in voldoende mate heeft uitgevoerd?

Vraag 5
Vindt u dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een bredere reikwijdte zou moeten krijgen teneinde handelaren van cryptomunten met een hoog risico-gehalte en een Nederlandse bankrekening te kunnen controleren? Zo nee, welke organisatie is dan aangewezen voor toezicht op dit soort situaties?

1 https://www.ftm.nl/artikelen/ing-tether-miljardenfraude-cryptomunten

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen