Het bericht ‘Producten van nieuwe genetische modificatietechnieken moeten strikt als GGO gereguleerd worden’ van het European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER)

Publicatiedatum:
14 februari 2018
2018Z02558

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z02558
Vragen van het lid De Groot (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Producten van nieuwe genetische modificatietechnieken moeten strikt als GGO gereguleerd worden» van het European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) (ingezonden 14 februari 2018).

Vraag 1
Kent u het artikel «Producten van nieuwe genetische modificatietechnieken moeten strikt als GGO gereguleerd worden» van het European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER)?1

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de strekking van het artikel?

Vraag 3
Hoe ziet u de beschreven «off-target effects» van de beschreven technieken?

Vraag 4
Hoe kijkt u aan tegen het veroorzaken van mutaties door weefselkweek?

Vraag 5
Hoe staat u tegenover eventuele risico’s van biohacking?

Vraag 6
Hoe ziet u de risico’s van miniaturisering en automatisering?

Vraag 7
Hoe ziet u de risico’s van bioterrorisme?

Vraag 8
Hoe beoordeelt u de strekking van het artikel, in het licht van de ontwikkelingen op het vlak van de relevante regelgeving en de wetenschap?

1 Website ENSSER, 25 september 2017 (https://ensser.org/topics/increasing-public-information/ ngmt-statement/)

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen