Dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België

Publicatiedatum:
19 Januari 2018
2018Z00708

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Financiën

Download kamerstuk
Officiele link

Menno Snel D66
Gericht


2018Z00708 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 19 januari 2018)

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Nederland en België kibbelen over pensioen grensarbeiders: twee keer belast”1?

2
Is het u bekend dat in het Belgische parlement vragen zijn gesteld over de dubbele belastingheffing? 2)

3
Klopt het dat Nederland de pensioenen hoger dan € 25.000 van inwoners van België gaat belasten? Kunt u aangeven wat de aanleiding is van dit besluit?

4
Heeft de Nederlandse Belastingdienst alleen over de Nederlandse pensioenen die geheel zijn opgebouwd voor 1 januari 2004, over het deel van het Nederlandse pensioen dat is opgebouwd voor 1 januari 2004 of over alle pensioenen van meer dan € 25.000 die vanuit Nederland worden ontvangen?

5
Kunt u aangeven of periodiek uitkerende lijfrentes van invloed zijn op de € 25.000-grens? Wordt er een onderscheid gemaakt met stamrechtlijfrentes?

6
Op welke wijze is invulling gegeven aan artikel 18, vijfde lid, van het belastingverdrag Nederland-België?

7
Kunt u aangeven of artikel 18, tweede lid, sub b, van het belastingverdrag Nederland-België moet worden opgevat als een feitelijke toets, wordt er geheven in de woonstaat, of als een juridische toets, mag er worden geheven in de woonstaat?

8
Klopt het dat het heffingsrecht van Nederland leidt tot dubbele belasting voor de desbetreffende pensioenontvangers, omdat België in de praktijk het pensioen wel in de heffing betrekt ook al heeft de Belgische rechter geoordeeld dat België niet mag heffen over pensioenen die zijn opgebouwd voor 1 januari 2004? Zo ja, wat kan de desbetreffende belastingplichtige tegen deze dubbele belastingdruk doen?

9
Bent u in overleg met de Belgische autoriteiten teneinde de dubbele belastingheffing weg te nemen? Zo nee, bent u bereid met deze autoriteiten in overleg te treden?

1) http://www.ebbenhage.nl/nederland-en-belgie-kibbelen-pensioen-grensarbeiders-tweekeer-belast/
2) Mondelinge vragen van Raf Terwinge, betreffende de belasting op aanvullend pensioen in België en Nederland, 8 januari 2017

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen