Het bericht dat klimaatmaatregelen de burgers klauwen met geld gaan kosten

Publicatiedatum:
28 December 2017
2017Z18971

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken en Klimaat

Download kamerstuk
Officiele link

Eric Wiebes VVD
Gerichtcontact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen