Het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert

Publicatiedatum:
10 Januari 2018
2018Z00122

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link

Rob Jetten D66
Indiener


2018Z00122 Vragen van het lid Jetten (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert. (ingezonden 10 januari 2018)


1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Nieuwe vervoerder Budel – Weert’, waarin wordt aangekondigd dat er vanaf deze maand wekelijks goederentreinen zullen gaan rijden tussen Hamont, Budel en Weert? 1)

2
Bent u van mening dat de infrastructuur op het baanvak Budel – Weert op dit moment voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen en in lijn is met de plannen die geschetst zijn in het Landelijk Programma Overwegen?

3
Bent u bereid om de onbewaakte spoorwegovergangen op dit traject ook te onderzoeken bij de aanpak van de gevaarlijkste overwegen in het kader van de motie van de leden Van der Graaf, Ziengs, Sienot en Gijs van Dijk 2) en daarbij de verwachte toename in het gebruik van de lijn mee te wegen?

4
Kunt u aangeven hoe de planning eruit ziet om dit baanvak te reactiveren voor personenvervoer?

5
Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg Spoor van 14 februari 2018?

1) https://www.prorail.nl/nieuws/nieuwe-vervoerder-budel-weert
2) Kamerstuk 34 775 A, nr. 36

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen