Berichten in de media die het rapport 'Veiligheid Vliegverkeer Schiphol' van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) bevestigen

Publicatiedatum:
5 Januari 2018
2018Z00048

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z00048 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over berichten in de media die het rapport “Veiligheid Vliegverkeer Schiphol” van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) bevestigen (Ingezonden 5 januari 2018)


1
Kent de brandbrief van de luchtverkeersleiders? 1) 2)

2
Het rapport ‘Veiligheid vliegverkeer Schiphol’ van de OVV benoemt een aantal risico’s voor de veiligheid van het vliegverkeer rondom Schiphol zoals de sterke toename in het aantal vliegbewegingen, het steeds vaker afwijken van procedures, het veelvoorkomend wisselen van baancombinaties en de enorme werkdruk bij luchtverkeersleiders; deelt u de constatering dat dit dezelfde problemen zijn die de luchtverkeersleiders in de brandbrief naar voren brengen? 3) Zo nee, waarom niet?

3
Kunt u, nu de luchtverkeerleiders stellen dat het “niet de vraag is of het fout gaat maar wanneer”, garanderen dat de veiligheidsrisico’s voor vliegen boven Nederland en Schiphol in het bijzonder niet onnodig hoog zijn? Zo ja, hoe strookt dat met de huidige berichtgeving? Zo nee, waarom vindt u dat acceptabel?

4
In het OVV-rapport valt verder te lezen dat het risico van vogelaanvaringen als aandachtspunt is opgenomen in het State Safety Programme, maar hoe is dat te rijmen met het nieuws dat met de nieuwe vliegroutes rondom Lelystad de kans op vogelaanvaringen tien keer groter is en de gevaren bij een vogelaanvaring op die routes vele malen groter zijn? 4)

5
Is het instellen van de voorgenomen nieuwe aanvliegroutes naar Lelystad niet in strijd met het State Safety Programme en met de stelling van de OVV dat de veiligheidsrisico’s structureel verminderd moeten worden?

6
Waarom maakt de Luchtmacht wel gebruik van het vogeltrekwaarschuwingssysteem om vogelaanvaringen te voorkomen en de burgerluchtvaart nog niet?

7
Vindt u, met de OVV, dat de Alderstafel in het algemeen een belangrijke rol speelt in het bestuurlijke stelsel rond de Schiphol Group en daarmee met de luchtvaart in Nederland? Zo nee, wat is dan uw inschatting van de rol van de Alderstafel?

8
Deelt u de conclusie dat de Alderstafel Lelystad (Lelystad is onderdeel van de Schiphol Group) dus ook een belangrijke rol speelt?

9
Kent u de berichtgeving omtrent de nieuwjaarstoespraak van de heer Verbeek, Commissaris van de Koning 5) in Flevoland, deelnemer van de Alderstafel Lelystad? 6)

10
Kent u de uitspraak van de heer Verbeek " In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening - in april 2019 - van het vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies zullen dit naar mijn mening niet uitstellen”? 7)

11
Vindt u dat bovenstaande uitspraak van de heer Verbeek bijdragen in uw pogingen om ‘dat vertrouwen weer terug te winnen ‘, zoals u bepleitte in het luchtvaartdebat van 19 december jl.? 8) Zo ja, op welke manier, zo nee, hoe beoordeelt u dan een dergelijke uitspraak?

12
Deelt u de mening dat de berichten van de afgelopen dagen van de Luchtverkeersleiders en de Vogelbescherming, passen in het beeld dat de veiligheid van het vliegverkeer boven Nederland en rondom Schiphol in het bijzonder niet langer gegarandeerd kan worden? Zo nee, waarom niet?

13
Deelt u voorts de mening dat de berichten van de afgelopen dagen van de Commissaris van de Koning Flevoland, passen in het beeld dat de besluitvorming rondom Lelystad een ‘gelopen race’ is? Zo nee, hoe dragen zijn uitspraken dan bij aan het tegenbeeld dat u wil uitstralen?

14
Kan worden geconcludeerd dat de nieuwe informatie over de werkwijze en werkdruk bij de luchtverkeersleiding en de tien keer grotere kans op vogelaanvaringen nieuwe aanwijzingen zijn dat de vliegveiligheidsrisico’s onacceptabel hoog zijn?

15
Deelt u de mening dat met deze nieuwe aanwijzingen, de conclusie van de OVV :“Er zijn geen aanwijzingen dat de luchthaven op dit moment onveilig is, maar partijen moeten de veiligheidsrisico’s structureel verminderen” achterhaald is, omdat die aanwijzingen er nu wel zijn? Zo nee, waarom niet?

16
Deelt u de mening dat gezien de onveilige situatie, de ontstane onrust en het verdwenen vertrouwen in de bestuurlijke besluitvorming alle plannen met betrekking tot de groei van de luchtvaart de ijskast in moeten totdat er orde op zaken is gesteld en de risico’s voor mens en dier tot een absoluut minimum zijn teruggebracht? Zo nee, waarom niet?

17
Deelt u de mening dat met een significante daling van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol, naar bijvoorbeeld 300.000, zowel de klimaatdoelstellingen van Parijs, als de aanbevelingen uit het OVV-rapport veel beter te realiseren zijn? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2210/veiligheid-vliegverkeer-luchthavenschiphol/publicatie#fasen
2) http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m35d9303513601f6a005a4d00d4000000.1c43e902190b20319ee0f0eb02d75a39/nos/docs/030118_luchtverkeersleiders.pdf
3) https://nos.nl/artikel/2210347-brandbrief-luchtverkeersleiders-het-hangt-hier-vanamateurisme-aan-elkaar.html
4) https://www.ad.nl/binnenland/kans-op-birdstrikes-bij-lelystad-tien-keer-groter~a70810e0/
5) o.a. https://www.destentor.nl/flevoland/verbeek-lely-zou-zich-verbazen-over-succes-vanflevoland~aaa8cbb1/?platform=hootsuite
en https://www.rtvoost.nl/nieuws/283192/politiekoverijssel-vol-onbegrip-over-lelystad-uitspraken-commissaris-flevoland
6) http://www.alderstafellelystad.nl
7) http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/155337/flevoland-cvdk-protesten-vliegveld-bijnarituele-rimpelingen
8) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2017-2018&nr=36&version=2

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen