Het bericht dat Nederland de EU-duurzaamheidsdoelen niet haalt


Informatie


Indiener(s): Sandra Beckerman
Gericht: Eric Wiebes
commissie: Economische Zaken en Klimaat
Download link: Klik hier voor het document


2017Z18846 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Nederland de EU-duurzaamheidsdoelen niet haalt (ingezonden 22 december 2017).Vraag 1
Kent u het bericht «Duurzame EU-doelen veel te ambitieus voor Nederland», waarin wordt gesteld dat we 25 jaar achter lopen op duurzaamheid door verwevenheid met de fossiele industrie?1

Vraag 2
Wat is uw reactie op de uitspraak van eurocommissaris Canete, die stelt dat de Nederlandse doelen duidelijk onvoldoende zijn?

Vraag 3
Staat u voor de belangen van de fossiele industrie of voor een ambitieus klimaatbeleid? Kunt u dit toelichten?

Vraag 4
Hoe rijmt de ambitie uit het regeerakkoord dat Nederland binnen de Europese Unie een voortrekkersrol wil vervullen op het gebied van CO2-reductie met het niet eens kunnen halen van de huidige duurzaamheidsdoelen?

Vraag 5
Deelt u de mening dat inzetten op CO2-afvang en opslag (CCS) een schijnoplossing is en dat voor echt klimaatbeleid vol inzetten op hernieuwbare energie noodzakelijk is? Kunt u dit toelichten?

Vraag 6
Gaat u in het aangekondigde Klimaat- en Energieakkoord ook forse en afrekenbare doelen aan de industrie stellen? Met andere woorden, wanneer stopt u met het ontzien van de grootste vervuilers?

Vraag 7
Op welke wijze gaat u de verwevenheid van de economie en de fossiele industrie aanpakken?
1 https://www.ad.nl/economie/duurzame-eu-doelen-veel-te-ambitieus-voor-nederland~a8296158

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen