Het bericht dat Nederland de EU-duurzaamheidsdoelen niet haalt

Publicatiedatum:
22 December 2017
2017Z18846

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken en Klimaat

Download kamerstuk
Officiele link

Eric Wiebes VVD
Gericht


2017Z18846 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Nederland de EU-duurzaamheidsdoelen niet haalt (ingezonden 22 december 2017).Vraag 1
Kent u het bericht «Duurzame EU-doelen veel te ambitieus voor Nederland», waarin wordt gesteld dat we 25 jaar achter lopen op duurzaamheid door verwevenheid met de fossiele industrie?1

Vraag 2
Wat is uw reactie op de uitspraak van eurocommissaris Canete, die stelt dat de Nederlandse doelen duidelijk onvoldoende zijn?

Vraag 3
Staat u voor de belangen van de fossiele industrie of voor een ambitieus klimaatbeleid? Kunt u dit toelichten?

Vraag 4
Hoe rijmt de ambitie uit het regeerakkoord dat Nederland binnen de Europese Unie een voortrekkersrol wil vervullen op het gebied van CO2-reductie met het niet eens kunnen halen van de huidige duurzaamheidsdoelen?

Vraag 5
Deelt u de mening dat inzetten op CO2-afvang en opslag (CCS) een schijnoplossing is en dat voor echt klimaatbeleid vol inzetten op hernieuwbare energie noodzakelijk is? Kunt u dit toelichten?

Vraag 6
Gaat u in het aangekondigde Klimaat- en Energieakkoord ook forse en afrekenbare doelen aan de industrie stellen? Met andere woorden, wanneer stopt u met het ontzien van de grootste vervuilers?

Vraag 7
Op welke wijze gaat u de verwevenheid van de economie en de fossiele industrie aanpakken?
1 https://www.ad.nl/economie/duurzame-eu-doelen-veel-te-ambitieus-voor-nederland~a8296158

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen