Extra maatregelen tegen Noord-Korea en de positie van Nederland als voorzitter van het VN-sanctiecomité Noord-Korea

Publicatiedatum:
21 December 2017
2017Z18662

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Buitenlandse Zaken

Download kamerstuk
Officiele link


2017Z18662 Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over extra maatregelen tegen Noord-Korea en de positie van Nederland als voorzitter van het VN-sanctiecomité Noord-Korea (ingezonden 21 december 2017).Vraag 1
Kunt u nader ingaan op het Nederlandse voorzitterschap van het VN-sanctiecomité Noord-Korea in 2018? Wat is de Nederlandse inzet binnen dit sanctiecomité?1

Vraag 2
Steunt u de oproep van de Verenigde Staten (VS) aan de Verenigde Naties (VN) om de zwarte lijst met schepen die Noord-Korea helpen om VN-sancties te ontwijken, uit te breiden? Zo nee, waarom niet? 2

Vraag 3
Beschikt u straks wel over voldoende kennis en middelen om effectief toezicht te kunnen houden op de naleving van VN-sancties die zijn opgelegd aan Noord-Korea?

Vraag 4
Bent u bekend met het feit dat Noord-Korea geld binnen haalt voor zijn nucleaire- en raketprogramma door de handel in cryptocurrencies en de digitale diefstal daarvan? Bent u bereid naar de schaal hiervan onderzoek te laten uitvoeren, omdat Noord-Korea zo alsnog op listige wijze de financiering van allerlei wanpraktijken voor elkaar krijgt?3

Vraag 5
Deelt u de mening dat de sancties tegen Noord-Korea verder opgevoerd dienen te worden als het communistische regime zijn nucleaire wapenarsenaal niet snel opgeeft? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Is Nederland aanwezig bij de bijeenkomst in Vancouver op 16 januari 2018, waar meerdere landen een sterk signaal willen afgeven tegen de nucleaireen rakettesten van Noord-Korea? Zo nee, bent u bereid alsnog te gaan? Indien u niet wilt gaan, waarom steunt u het afgeven van zo’n sterk signaal niet?
1 Kamerstuk 26 150, nr. 168
2 https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles/u-s-seeks-ship-ban-over-north-koreaviolations-moon-postponing-drills-idUSKBN1ED0M0
3 https://www.timesofisrael.com/handcuffed-by-sanctions-north-korea-seeks-cash-via-cyber-theft/ ?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen