Het bericht ‘Nog altijd zit er pvc in ons afval’


Gekoppelde kamervragen


Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over pvc in verpakkingen (18 januari 2018)
Publicatiedatum:
15 December 2017
2017Z18191

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2017Z18191 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Nog altijd zit er pvc in ons afval’(ingezonden 15 december 2017)1
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Nog altijd zit er pvc in ons afval’? 1)

2
Wat vindt u van het bericht dat er in huisvuil nog steeds pvc-verpakkingen zitten, ondanks dat deze kunststof al langer uitgebannen is vanwege de schadelijkheid ervan voor het milieu?

3
Kunt u toelichten of u de mening deelt dat het onwenselijk is dat een stof die schadelijk is voor het milieu en al jaren verbannen is, toch wordt gebruikt door de verpakkingsindustrie?

4
In hoeverre ziet u mogelijkheden om ervoor te zorgen dat deze stof alsnog zo snel mogelijk uit de verpakkingen wordt geweerd?

5
Hoe verhoudt het in het artikel genoemde onderzoek van Wageningen University zich tot de evaluatie van de Raamovereenkomst verpakkingen?

6
Waar ziet u kansen om het percentage goed recyclebare kunststofverpakkingen te verhogen?

7
In hoeverre ziet u mogelijkheden (anders dan bovengenoemde Raamovereenkomst) om alle partijen in deze keten te stimuleren om bij hun keuze voor verpakkingen rekening te houden met de recyclemogelijkheden van de materialen en dit meer in overweging te nemen bij de keuze voor hun materiaal? In hoeverre is het mogelijk instrumenten in te zetten om de verpakkingsindustrie aan te spreken wanneer zij het in de toekomst blijken na te laten (zoveel mogelijk) verpakkingen geschikt voor recycling te maken?

8
In hoeverre is er zicht op de schadelijkheid van de verbranding van het afval, waar het zeer gifite dioxine bij vrijkomt, voor zowel het milieu als de (directe) omgeving waar de verbranding plaatsvindt?

9
Is er een manier waarop de overheid de bedrijven die pvc in hun verpakkingen verwerken kan aanspreken op deze gevolgen? Zo nee, bent u dan bereid om te kijken naar manieren die dit wel mogelijk maken?
1) https://www.trouw.nl/groen/nog-altijd-zit-er-pvc-in-ons-afval~a4cbb98d/

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen