Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht 'Overheidsalmanak staat bol van de fouten'


Gekoppelde kamervragen

Het bericht 'Overheidsalmanak staat bol van de fouten' (18 Juni 2019)
Publicatiedatum:
12 July 2019
2019D30946

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk
Officiele Link


2019Z12441

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) over het bericht ‘Overheidsalmanak staat bol van de fouten’ (ingezonden op 18 juni 2019).

Vraag 1.

Kent u het bericht 'Overheidsalmanak staat bol van de fouten' [1] en kent u Allmanak, het alternatief voor de overheidsalmanak? [2]

Antwoord 1.

Ja.

Vraag 2.

Is het waar dat er “bij bijna 15% van de gemeenten […] de naam in het register niet overeen kwam met de gegevens van de Kiesraad, en bij 18,5 % van de gemeenten […] het aantal vermelde raadszetels in de gemeente niet klopt”, en dat “bij negen provincies […] de gegevens over de statenleden zelfs volledig” missen? Zo ja, zijn er nog meer gegevens onvolledig of onjuist? Zo nee, wat is er dan niet waar?

Antwoord 2.

Ik heb geen reden om aan te nemen dat het bericht niet klopt. Wel wil ik aantekenen dat de gegevens van de Kiesraad in beginsel door het Centraal Stembureau zijn overgenomen uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarbij de betrokkene de keuze heeft zijn eigen achternaam te gebruiken of die van een eventuele partner. Als namen in de overheidsalmanak niet overeenkomen met de namen die de Kiesraad publiceert kan er sprake zijn van typefouten, maar het is ook mogelijk dat de betrokkenen in de praktijk een naam gebruiken die niet volledig overeenkomt met de naam in de BRP (roepnaam, minder voorletters, andere achternaamkeuze, e.d.). In dat laatste geval zou ik deze gegevens niet als onjuist willen aanmerken.

Vraag 3.

Hoe komt het dat er zoveel gegevens niet kloppen of missen?

Antwoord 3.

Zoals de Open State Foundation zelf ook constateert, worden in dit geval de gesignaleerde tekortkomingen in de overheidsalmanak veroorzaakt door gebreken in de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de provincies aangeleverde informatie.

Vraag 4.

Deelt u de mening dat het niet nodig zou moeten zijn dat “onder andere belangenorganisaties, onderzoekers maar ook overheden zelf […] elders lijsten [moeten] kopen voor duizenden euro’s of om zelf gegevens te gaan verzamelen”? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en waarom is dit dan toch nodig?

Antwoord 4.

Ik deel de mening dat openbare contactinformatie over overheidsorganisaties voor iedereen kosteloos beschikbaar moet zijn, omdat iedereen op gelijke wijze toegang tot de overheid dient te hebben. Dat is dan ook de bestaansreden van de kosteloze online overheidsalmanak.

Vraag 5.

Deelt u de mening dat de informatie op de overheidsalmanak [3] volledig, juist en actueel moet zijn? Zo ja, waarom en wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de gegevens voortaan wel de goede gegevens aanleveren? Hoe kunt u dit handhaven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5.

Ja. Ik zal contact opnemen met de VNG en met de betrokken provincies over een verbetering van de aanlevering van gegevens. Daarnaast zal er extra redactionele capaciteit worden ingezet om de kwaliteit van de gegevens te bewaken en gebreken te herstellen.[1] https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/overheidsalmanak-staat-bol-van-de-fouten.9773994.lynkx

[2] https://allmanak.nl/

[3] Almanak.overheid.nl


Relevant


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 364
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen