Slimme oplossingen voor het tekort aan vrachtwagenparkings

Publicatiedatum:
12 July 2019
2019Z15021

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z15021


Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over slimme oplossingen voor het tekort aan vrachtwagenparkings. (ingezonden 12 juli 2019)


1. Bent u bekend met het bericht ‘Techniek uit Rijnland-Palts lost vrachtwagenparkeerproblematiek op’? 1)

2. Hoeveel parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs de goederencorridors missen er nog in Nederland? Welke zijn reeds gerealiseerd? Welke zijn gepland? Welke zijn nog onder beraad en waar missen nog locaties? Wanneer kan de Kamer een totaaloverzicht ontvangen voor de periode van nu tot 2024?

3. Kent u de techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van intelligente technologie waardoor meer vrachtwagens op een parkeerplaats kunnen staan? Vindt u het interessant om dergelijke techniek te gebruiken op Nederlandse parkeerplekken om zo de capaciteit drastisch te verhogen?

4. Kunt u de Kamer voor de begrotingsbehandeling 2020 (oktober 2019) informeren over de mogelijkheden en vereisten om veilige vrachtwagenparkings op redelijke termijn en zo optimaal mogelijk te realiseren?


1) https://www.bvse.de/aktuelles/nachrichten/2085-technik-aus-rheinland-pfalz-loest-lkw-parkproblem.html


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen