Het bericht ‘Geef burger ook veteranenstatus’

Publicatiedatum:
12 July 2019
2019Z15022

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Defensie

Download kamerstuk
Officiele link

Stef Blok VVD
Gericht


2019Z15022


Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Geef burger ook veteranenstatus’. (ingezonden 12 juli 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Geef burger ook veteranenstatus’? 1)

2

Bent u bekend met de zogeheten ‘geïntegreerde benadering’ voor vredes- en wederopbouwmissies?

3

Deelt u de mening dat burgers (diplomaten, politieagenten en hulpverleners) die zij-aan-zij met militairen in missiegebieden opereren, erkenning en waardering verdienen ?

4

Deelt u de mening dat de overheid een zorgplicht heeft ten aanzien van uitgezonden burgers (diplomaten, politieagenten en hulpverleners) die zij-aan-zij met militairen opereren in missiegebieden?

5

Kunt u uiteenzetten of, en zo ja, op welke wijze, uitgezonden burgers (diplomaten, politieagenten en hulpverleners) aanspraak kunnen maken op voorzieningen waar veteranen ook recht op hebben, zoals toegang tot medische zorg bij posttraumatisch stressstoornis?

6

Deelt u de mening dat burgers (diplomaten, politieagenten en hulpverleners) die met gevaar voor eigen leven hebben bijgedragen aan vredes- en wederopbouwmissies, de status van een veteraan moeten kunnen verdienen? Zo nee, waarom niet?


1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/28/geef-burger-ook-veteranenstatus-a3965544


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen