Het bericht dat kinderen van Oeigoerse afkomst door de Chinese overheid van hun ouders worden gescheiden en naar internaten worden gestuurd

Publicatiedatum:
11 July 2019
2019Z14964

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Buitenlandse Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Bram van Ojik GL
Indiener

Stef Blok VVD
Gericht


2019Z14964


Vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat kinderen van Oeigoerse afkomst door de Chinese overheid van hun ouders worden gescheiden en naar internaten worden gestuurd (ingezonden 11 juli 2019)

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘China muslims: Xinjiang schools used to separate children from families’? 1)
  2. Wat vindt u van het bericht dat de Chinese overheid kinderen van Oeigoerse afkomst gedwongen weghaalt uit hun gemeenschap om hen in internaten te plaatsen?
  3. Deelt u de mening dat het bewijs verzameld door onderzoeker Adrian Zenz, aangehaald in het artikel, het zeer aannemelijk maakt dat dit op grote schaal gebeurt?
  4. Deelt u de mening dat hier waarschijnlijk sprake is van schending van het ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’, dat ook door China is geratificeerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe bent u van plan hier op te reageren? Welke mogelijkheden ziet u om China ter verantwoording te roepen voor eventuele schendingen van het verdrag? Bent u bijvoorbeeld bereid deze kwestie in VN-verband ter sprake te brengen?
  5. Deelt u de mening dat er tot op heden geen aanwijzing is dat de Chinese overheid iets doet aan de mensenrechtensituatie in Xinjiang, ondanks het feit dat Nederland en gelijkgezinde landen hier regelmatig aandacht voor vragen? Zo nee, welke aanwijzingen heeft u hiervoor? Zo ja, wat betekent dit voor uw toekomstige inzet om de mensenrechtensituatie in Xinjiang te verbeteren?
  6. Bent u bereid om sancties op te leggen aan specifieke individuen betrokken bij mensenrechtenschendingen in Xinjiang? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om sancties op te leggen aan bedrijven die betrokken zijn bij het bouwen van “heropvoedingskampen” en kinderinternaten in Xinjiang? Zo nee, waarom niet?
  8. Deelt u de mening dat het opzetten van een uitgebreid surveillance systeem onderdeel uitmaakt van de onderdrukking van de Oeigoeren in Xinjiang? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om sancties op te leggen aan bedrijven die betrokken zijn bij het leveren van surveillance apparatuur in Xinjiang?1) BBC, 4 juli 2019; https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48825090


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen