Milieu-overtredende bedrijven die hiermee wegkomen

Publicatiedatum:
8 December 2017
2017Z17473

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2017Z17473 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over milieu-overtredende bedrijven die hiermee wegkomen (ingezonden 8 december 2017)1
Heeft u kennisgenomen van de documentaire ‘Beerput Nederland’, die recent uitgezonden werd door KRO-NCRV op NPO 2? Zo ja, hoe beoordeelt u de weergave in deze documentaire dat het bedrijfsleven de hand boven het hoofd gehouden wordt en dat er zelfs niet of nauwelijks ingegrepen wordt bij milieuovertredingen, waarbij er ook ondersteuning van ambtenaren en politici zou plaatsvinden? 1)

2
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat wanneer bedrijven die milieuwetgeving overtreden hier geen verantwoording voor afleggen, zij hiervoor niet gestraft worden en zelfs invloed op de overheid behouden vanuit hun economisch en bedrijfsmatig belang? Zo ja, wat betekent dit concreet voor uw beleid met betrekking tot het betrekken van het bedrijfsleven bij uw beleidsvoornemens rond milieuwetgeving en de naleving hiervan?

3
Zijn bij u of bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldingen bekend van inspecteurs of andere handhavingsofficials die betrokken waren bij de handhaving van geconstateerde milieuovertredingen en waarbij er informatie gelekt zou zijn richting betrokkenen, hetgeen vervolging bemoeilijkt of ondermijnd heeft?

4
Bent u bereid om de Kamer te voorzien van een uitgebreide reactie aar aanleiding van deze documentaire en de constateringen die door de documentairemaker worden gedaan met betrekking tot de rol van de overheid en de politiek richting bedrijven die milieuwetgeving overtreden?

5
Op welke wijze is het bedrijfsleven op dit moment betrokken bij het opstellen of aanpassen van milieu- of klimaatwetgeving en hoe borgt u de zorgvuldigheid van dit soort trajecten, waarbij mensen in ons land er zeker van moeten zijn dat hun belangen voor schone lucht, schone grond en schoon en veilig water voorop staan en niet de economische belangen van bedrijven met discutabele reputaties of zelfs veroordeelde bedrijven?
1) KRO-NCRV (NPO 2) - 'Beerput Nederland' - 4 dec. 2017 https://pers.kroncrv.nl/programmas/2doc/kro-ncrv-2doc-beerput-nederland

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen