Mondelinge vragen van het lid Helder (BBB) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Enorme schade na nacht vol explosies bij huizen, gemeenten zijn het zat» (Telegraaf.nl, 17 december 2023) (ingezonden 19 december 2023).

Naar boven

Disclaimer

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.