Mondelinge vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht «Nederland heeft controle over export ASML-machines naar China verloren» (Fd.nl, 20 oktober 2023) (ingezonden 24 oktober 2023).

Naar boven

Disclaimer

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.