Mondelinge vragen van het lid Den Haan (Fractie Den Haan) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zeker 100.000 ouderen per jaar financieel uitgebuit» (AD, 10 juni 2023) (ingezonden 13 juni 2023).

Naar boven

Disclaimer

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.