Mondelinge vragen van het lid Den Haan (Fractie Den Haan) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht «Vier loketten af voor douchestoel van 150 euro: «Zorg voor dementerenden net een doolhof»» (Ad.nl, 14 april 2023) (ingezonden 18 april 2023).

Naar boven

Disclaimer

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.