Mondelinge vragen van het lid Laçin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bij afwezigheid van de Minister, over smerige praktijken van de scheepvaart (Telegraaf, 19 mei 2018) (ingezonden 22 mei 2018).

Naar boven

Disclaimer

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.