Laatste Nieuws

Beëdiging veertien nieuwe Kamerleden

Kamervoorzitter Martin Bosma heeft op donderdag 4 juli veertien nieuwe Kamerleden beëdigd. Zij volgen de Kamerleden op die plaats hebben genomen in het kabinet-Schoof.

Op donderdag 4 juli zijn als Kamerlid beëdigd: Chris Faddegon (PVV), Nico Uppelschoten (PVV), Folkert Thiadens (PVV), Robert Rep (PVV), Jacqueline van den Hil (VVD), Harry Bevers (VVD), Martijn Buijsse (VVD), Rosemarijn Dral (VVD), Natascha Wingelaar (NSC), Ilse Saris (NSC), Annemarie Heite (NSC), Diederik Boomsma (NSC), Marieke Wijen-Nass (BBB) en Mariska Rikkers (BBB).

Zij vervangen de Kamerleden die bewindspersoon zijn geworden in het kabinet-Schoof. Dat zijn: Fleur Agema (PVV), Marjolein Faber (PVV), Barry Madlener (PVV), Vicky Maeijer (PVV), Ruben Brekelmans (VVD), Eelco Heinen (VVD), Sophie Hermans (VVD), Mariëlle Paul (VVD), Eddy van Hijum (NSC), Folkert Idsinga (NSC), Judith Uitermark (NSC), Caspar Veldkamp (NSC), Mona Keijzer (BBB) en Gijs Tuinman (BBB).

De ministersploeg van het kabinet-Schoof is (vrijwel) rond.

Wie worden er verantwoordelijk op welke terreinen? Een overzicht.

Het kabinet-Schoof, de ministers:

Minister-president Dick Schoof partijloos
Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp NSC
Buitenlandse Handel Reinette Klever PVV
Justitie en Veiligheid David van Weel VVD
Binnenlandse Zaken Judith Uitermark NSC
Onderwijs Eppo Bruins NSC (CU)
Financiën Eelco Heinen VVD
Defensie Ruben Brekelmans VVD
Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener PVV
Economische Zaken Dirk Beljaarts PVV
Landbouw Femke Wiersma BBB
Sociale Zaken Eddy van Hijum NSC
Volksgezondheid Fleur Agema PVV
Asiel en Migratie PVV
Volkshuisvesting Mona Keijzer BBB
Klimaat, Groene Groei Sophie Hermans VVD

Het nieuwe kabinet gaat dertien staatssecretarissen tellen

Het kabinet-Schoof, de staatssecretarissen

Justitie en Veiligheid PVV
Rechtsbescherming Teun Struycken NSC
Koninkrijksrelaties, Digitalisering Zsolt Szabó PVV (VVD)
Herstel Groningen Eddie van Marum BBB
Onderwijs Mariëlle Paul VVD
Fiscaliteit en Douane Folkert Idsinga NSC
Toeslagen Nora Achahbar NSC
Defensie Gijs Tuinman BBB
OV en Milieu PVV
Visserij Jean Rummenie BBB
Participatie, Integratie Jurgen Nobel VVD
Langdurige Zorg PVV
Jeugd en Sport Vincent Karremans VVD

Nieuwe Tweede Kamer beëdigd

De nieuwe Tweede Kamer is op 6 december geïnstalleerd. Na tijdelijk Kamervoorzitter Roelien Kamminga legden 149 Kamerleden de eed of de verklaring en belofte af.
Dit houdt verder in dat deze website de komende tijd wordt geüpdatet om alle nieuwe Kamerleden toe te voegen.

Eerste stap kabinetsformatie: Kamervoorzitter ontvangt lijsttrekkers

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft alle lijsttrekkers uitgenodigd die volgens de voorlopige uitslag op 22 november in de Tweede Kamer zijn gekozen. Zij ontvangt hen op vrijdag 24 november om 10.30 uur. Daarmee gaat de formatie van een nieuw kabinet van start.

Eppink, Pouw-Verweij (JA21) en Helder (PVV) stappen over naar BBB

Drie Tweede Kamerleden stappen per direct over naar de BoerBurgerBeweging (BBB). Het gaat om Derk Jan Eppink en Nicki Pouw-Verweij van JA21 en Lilian Helder van de PVV . Daarmee komt het zetelaantal van de BBB in de Tweede Kamer op vier. Zij zullen ook alle drie op de kandidatenlijst van de BBB komen.

Eppink, Pouw-Verweij en Helder gaven alle drie al aan niet meer voor hun voormalige partijen terug te willen komen na de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

Wie zijn niet meer verkiesbaar voor de volgende verkiezingen?

Nu het kabinet is gevallen en er (waarschijnlijk) in november verkiezingen zijn, is het tijd op de balans op te maken welke huidige kamerleden we niet meer terug gaan zien.

VVD

PVV

D66

CDA

Groenlinks

SP

PvdA

DENK

Fractie Den Haan

BIJ1

Groep Van Haga

JA21

Lid Gündo?an

Rutte kondigt ontslag hele kabinet aan

Het kabinet is gevallen. Het is niet gelukt om tot overeenstemming te komen over maatregelen om de asielinstroom te beperken, waarmee er na anderhalf jaar een einde komt aan het vierde kabinet onder leiding van premier Rutte.

Dit bericht wordt later aangevuld.

De Tweede Kamer is met reces tot en met maandag 4 september 2023

Minister Wiersma stapt op na klachten over wangedrag

Minister Dennis Wiersma stapt op, heeft hij bekendgemaakt in een verklaring op Twitter. "Met pijn in m'n hart, stop ik als minister voor Onderwijs. Ik wil alle lieve mensen die ik ontmoet heb de afgelopen tijd heel erg bedanken."

VVD'er Wiersma lag de afgelopen maanden onder vuur vanwege grensoverschrijdend gedrag, zoals woede-uitbarstingen en horkerig gedrag. De onderwijsminister erkende zelf dat hij soms te scherp, te fel en te veeleisend was geweest tegenover zijn ambtenaren. Ook bleek dat hij als Kamerlid al onaangenaam en kwetsend kon zijn tegen VVD-medewerkers. Hij beloofde beterschap en bood op het VVD-congres begin juni nog excuses aan.

Maar de afgelopen dagen kwamen er nieuwe klachten over hem. Bij een symposium over 25 jaar praktijkonderwijs zou hij twee mensen mondeling en fysiek hebben geïntimideerd. Hij heeft daarop besloten te vertrekken.

Debat over rapport parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

Met een plenair debat rondt de Tweede Kamer op dinsdag 6 en woensdag 7 juni de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen af. Kamerleden debatteren over het rapport van de onderzoekscommissie met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief. Het debat over het rapport ‘Groningers boven gas’ is op 6 juni vanaf 17.00 uur te volgen via deze website en de app Debat Direct. Lees meer

De Tweede Kamer is met reces tot en met maandag 8 mei 2023

Hoe zat het ook alweer: Eerste Kamerverkiezingen.

De Eerste Kamer verkiezingen vinden plaats eens in de vier jaar, kort na de Provinciale Statenverkiezingen. De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten, die op hun beurt weer door de burgers worden gekozen. Hieronder vind je een stap-voor-stap uitleg van hoe de Eerste Kamer verkiezingen werken:


De burgers van Nederland stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten.

Na de Provinciale Statenverkiezingen worden de leden van de Eerste Kamer gekozen door de nieuw gekozen Provinciale Statenleden. De Eerste Kamer heeft in totaal 75 zetels.

Elke provincie heeft een bepaald aantal zetels in de Eerste Kamer, dat afhankelijk is van het aantal inwoners van de provincie. De provincie met de meeste inwoners, Zuid-Holland, heeft bijvoorbeeld 12 zetels in de Eerste Kamer, terwijl de provincies met de minste inwoners, Flevoland en Drenthe, elk 2 zetels hebben.

De Provinciale Statenleden stemmen tijdens de Eerste Kamer verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer. Elke Provinciale Statenlid heeft één stem.

De stemmen worden geteld en op basis van het aantal stemmen per partij worden de zetels in de Eerste Kamer verdeeld. Een partij die minimaal 1/75e van de stemmen heeft behaald, krijgt één zetel.

Nadat de zetels zijn verdeeld, worden de gekozen leden van de Eerste Kamer beëdigd en nemen ze hun zetels in. De Eerste Kamer is een controlerend orgaan dat wetten en besluiten van de regering en de Tweede Kamer beoordeelt en eventueel kan tegenhouden of wijzigen.

De Tweede Kamer is met reces tot en met maandag 6 maart 2023

Harmen Krul beëdigd als CDA-Kamerlid

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft Harmen Krul op 7 februari beëdigd als Kamerlid voor het CDA. Het Kamerlid uit Den Helder volgt Raymond Knops op, die op 2 februari afscheid nam van de Tweede Kamer. Krul (1994) was de afgelopen tien jaar actief als militair. Ook zat hij de afgelopen jaren in de Helderse gemeenteraad, als fractievoorzitter van het CDA.

Afscheid van Kamerlid Gert-Jan Segers

De Tweede Kamer heeft op 24 januari 2023 afscheid genomen van ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers. Hij werd bij zijn afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Partijleider
Gert-Jan Segers was ruim tien jaar lang Kamerlid voor de ChristenUnie, waarvan meer dan zeven jaar als fractievoorzitter. Op 13 januari maakte hij bekend te stoppen als partijleider en Kamerlid. "Ik heb de kar een tijd kunnen trekken en met jullie steun en de zegen van God zijn we tot hier gekomen", schreef hij aan zijn achterban. Als voornaamste reden voor zijn vertrek noemde hij dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin. Daarnaast gaf hij ook aan dat het tijd is om ruimte te maken voor een nieuwe partijleider van de ChristenUnie: "Bij leiderschap hoort ook het inzicht dat die rol tijdelijk is."

Evert Jan Slootweg beëdigd als Kamerlid voor CDA

Het Kamerlid uit Ermelo volgt Harry van der Molen op, die in december afscheid nam van de Kamer. Slootweg (1969) zat al eerder als vervanger in de Tweede Kamer, van 31 oktober 2017 tot 31 maart 2021 en van 10 mei 2022 tot 23 augustus 2022. Ook werkte hij als fractiemedewerker voor het CDA en was hij medewerker van onder meer het CNV, het wetenschappelijk instituut voor het CDA en Europarlementariër Bartho Pronk.

Nieuwe optie

Sinds oktober 2021 worden geen kamervragen meer toegevoegd in onze eigen database. De hoofdreden is dat het systeem achter deze website flink is verouderd. Daarnaast is het bijhouden van de ruim 5500 kamervragen en antwoorden ondoenlijk. Om toch de leesbaarheid te garanderen blijven de kamervragen wel benaderbaar, ook de nieuwe kamervragen. Een voorbeeld is als volgt: als een kamervraag het kamerstuknummer '2022Z23736' heeft, kan deze worden opgevraagd door deze achter deze url te plaatsen, in dit geval: https://www.tweedemonitor.nl/kamerstuk/2022Z23736. Dit geldt ook voor de mondelinge vragen, zie bijvoorbeeld '2022Z24187', de url wordt dan https://www.tweedemonitor.nl/kamerstuk/2022Z24187.

Julian Bushoff beëdigd als PvdA-Kamerlid

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op 22 november Julian Bushoff beëdigd als Kamerlid voor de Partij van de Arbeid (PvdA).

De 25-jarige Bushoff is geboren in Groningen. Voordat hij in de Kamer kwam, was hij PvdA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van die stad. Tijdens zijn studies economie en internationale betrekkingen werkte Bushoff als biologische groenteverkoper op de markt en als arbeidscoach voor Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Hij is de opvolger van Khadija Arib, zij is sinds 4 november 2022 geen lid meer van de Tweede Kamer.

https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/julian-bushoff-beedigd-als-pvda-kamerlid

Adema nieuwe Landbouwminister

Koning Willem-Alexander heeft vandaag, op voordracht van minister-president Rutte, met ingang van de datum van zijn beëdiging op 3 oktober 2022 benoemd: de heer P. Adema tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Piet Adema van de ChristenUnie wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Adema volgt Henk Staghouwer op, die een maand geleden opstapte. Adema zei vandaag dat bij het oplossen van de stikstofproblemen de focus de afgelopen tijd te eenzijdig bij de agrarische sector is gelegd.

Staghouwer stapt op als minister van Landbouw: 'Ben niet de juiste persoon'

Henk Staghouwer stapt op als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt. Staghouwer gaf zojuist een korte toelichting op zijn ministerie.

Daar zei hij dat de landbouw- en visserijsector behoefte heeft aan perspectief voor de toekomst. "Dat die opgaven groot zijn is duidelijk."

"Ik heb mij de vraag gesteld of ik de juiste persoon ben om leiding te geven aan de opgaven die er liggen. Ik ben afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben", zei de ChristenUnie-bewindsman.

Eindverslag formateur overhandigd

Op zaterdag 8 januari overhandigde formateur Mark Rutte zijn eindverslag aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Daaraan voorafgaand vond het constituerend beraad van het nieuwe kabinet plaats. Na de aanbieding van het eindverslag in de Tweede Kamer ging de formateur naar de Koning om verslag te doen van de formatie. De beëdiging van het nieuwe kabinet is op maandag 10 januari.

De Tweede Kamer is met reces tot en met maandag 10 januari 2022

Vergaderingen tijdens zomerreces

De Tweede Kamer verhuist in het zomerreces van dit jaar naar de tijdelijke huisvesting aan de Bezuidenhoutseweg 67. Indien de Kamer besluit om te vergaderen tijdens dit reces, dan vindt de plenaire vergadering plaats in de Ridderzaal. Die wordt hiervoor gereedgemaakt. De Troelstrazaal van het Kamergebouw is beschikbaar voor commissieactiviteiten. Het zomerreces gaat in op 9 juli. De Ridderzaal is nu al in gebruik als vergaderzaal voor de Eerste Kamer.

Uitslag verkiezingen

De Kiesraad maakte op 26 maart 2021 de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend. Het opkomstpercentage was 78,7%. Van de 13.293.186 kiesgerechtigden brachten 10.462.677 personen hun stem uit. Van de 37 partijen die deelnamen aan de verkiezing behaalden 17 partijen voldoende stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer, een naoorlogs record. Het aantal kandidaten dat werd verkozen met voorkeurstemmen was 43, hetzelfde aantal als in 2017.

De verdeling van de 150 zetels is als volgt vastgesteld:

VVD: 34
D66: 24
PVV (Partij voor de Vrijheid): 17
CDA: 15
SP (Socialistische Partij): 9
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 9
GROENLINKS: 8
Forum voor Democratie: 8
Partij voor de Dieren: 6
ChristenUnie: 5
Volt: 3
JA21: 3
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 3
DENK: 3
50PLUS: 1
BBB: 1
BIJ1: 1

VVD GROOTSTE PARTIJ, D66 GROOTSTE WINNAAR

Hieronder de zetelverdeling volgens de voorlopige prognose van het ANP, die is gebaseerd op het tellen van ruim 88 procent van de stemmen. Tussen haakjes het verschil ten opzichte van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Deze prognose kan nog bijgesteld worden.

VVD: 35 (+2)
D66: 24 (+5)
PVV: 17 (-3)
CDA: 15 (-4)
SP: 9 (-5)
PvdA: 9 (0)
FvD: 8 (+6)
GroenLinks: 7 (-7)
Partij voor de Dieren: 6 (+1)
ChristenUnie: 5 (0)
JA21: 4 (+4)
Volt: 3 (+3)
SGP: 3 (0)
Denk: 2 (-1)

Mutaties Tweede Kamer

FVD

Hiddema, Th.U. (Theo) t/m 24-11-2020 FvD

VVD

Mulder, A. (Anne) t/m 17-09-2020 VVD Snoeren, M.A.J. (Mark) Vanaf 22-09-2020

Wout, Van ‘t B. (Bas) t/m 1-07-2020 VVD Bolkestein, M.N. (Martijn) Vanaf 2-07-2020

PVV

Popken, G.J.F. (Gabriëlle) t/m 31-08-2020 PPV Fritsma, S.R. (Sietse) Vanaf 1-09-2020

 

Tweede Kamer hervat werk nagenoeg volledig

De Tweede Kamer hervat met ingang van 1 september 2020 nagenoeg volledig het parlementaire werk. Ook gaat de Kamer weer in beperkte mate open voor publiek. Dat schrijft Voorzitter Khadija Arib vandaag in een brief aan de Kamerleden.

‘Dagjesmensen’ en bezoekers debatten: aanmelden verplicht

Iedereen die de Tweede Kamer wil bezoeken, moet zich vooraf aanmelden. Dit kan vanaf 1 september via deze website. Aanmelding geldt voor een tijdsblok. Bezoekers kunnen in het gereserveerde tijdsblok bijvoorbeeld een tentoonstelling bezoeken of de Statenpassage bekijken. Alle bezoekers wordt bij binnenkomst gevraagd of zij klachten hebben, die horen bij covid-19. Bezoekers dienen ook hun contactgegevens achter te laten.

Mutaties Tweede Kamer

20-05-2020
Oud Kamerlid
Ronnes H.A.G. (Erik)
t/m 19-05-2020

CDA Terpstra J.H. (Julius)

Vanaf 20-05-2020
Boer, den M.G.W. (Monica)
t/m 19-05-2020
D66 Beukering-Huijbregts M.J.T.G. (Marijke)

Vanaf 20-05-2020
Diks L.I. (Lilian)
t/m 30-04-2020
GL Nieuwenhuijzen, Van Den T.J.H. (Tom)

Vanaf 7-05-2020
Raemakers R. (Rens)
t/m 21-01-2020
wederom lid 13-05-2020
D66 Beukering-Huijbregts M.J.T.G. (Marijke)

Coronavirus

Zondagavond 15 maart heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, nieuwe, aanvullende maatregelen aangekondigd voor de Tweede Kamer, in de strijd tegen het coronavirus. Het parlementaire proces gaat door, maar het aantal fysieke vergaderingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke debatten. Dat zijn in beginsel alleen de debatten over het coronavirus. De eerstvolgende plenaire vergadering is op woensdag 18 maart om 13.00 uur.

Lees verder

Kerstreces

20 december 2019 tot en met 14 januari 2020

Mutaties Tweede Kamer

Oud Kamerlid:
Fritsma, S.R. (Sietse) t/m 31-10-2019

Jansen, C.A. (Chris)
Vanaf 27-11-2019

Mutaties Tweede Kamer

Rutte, A.C.L. (Arno) t/m 12-10-2019 Vanaf 15-10-2019 Smals, B.G.M. (Bart)
De Lange, L.A. (Leendert) t/m 2-07-2019 Vanaf 3-07-2019 Regterschot. K. (Kelly)
Becker, B. (Bente) t/m 22-06-2019 wederom lid 13-10-2019 Vanaf 3-07-2019 t/m 12-10-2019 Smals, B.G.M. (Bart)

De Tweede Kamer is met reces tot en met maandag 28 oktober 2019

De Tweede Kamer is met reces tot en met maandag 2 september 2019